Địa chỉ : 30-32 Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam    Điện thoại: +84 63 3822 758

Loại Phòng

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo

Superior Double

Kích thước phòng: 23 m²
Giường: 1 giường đôi 1m6
Tối đa : 2 người

( Liên Hệ Lễ Tân Để Có Giá Tốt Nhất )

Superior Twin

Kích thước phòng: 25 m²
Giường: 2 giường đơn 1m4
Tối đa : 2 người

( Liên Hệ Lễ Tân Để Có Giá Tốt Nhất )

Deluxe Double

Kích thước phòng: 24 m²
Giường: 1 giường đôi 1m8
Tối đa : 2 người

( Liên Hệ Lễ Tân Để Có Giá Tốt Nhất )

Deluxe Twin

Kích thước phòng: 26 m²
Giường: 2 giường đơn 1m4
Tối đa : 2 người

( Liên Hệ Lễ Tân Để Có Giá Tốt Nhất )

Balcony Deluxe Double

Kích thước phòng: 26 m²
Giường: 1 giường đôi 1m8
Tối đa : 2 người

( Liên Hệ Lễ Tân Để Có Giá Tốt Nhất )

Balcony Deluxe Twin

Kích thước phòng: 27 m²
Giường: 2 giường đơn 1m4
Tối đa : 2 người

( Liên Hệ Lễ Tân Để Có Giá Tốt Nhất )

Family

Kích thước phòng: 27 m²
Giường: 2 giường đôi 1m6
Tối đa : 4 người

( Liên Hệ Lễ Tân Để Có Giá Tốt Nhất )

Deluxe Triple

Kích thước phòng: 27 m²
Giường: 1 giường đôi 1m6 + 1 giường đơn 1m4
Tối đa : 3 người

( Liên Hệ Lễ Tân Để Có Giá Tốt Nhất )

Deluxe Suite

Kích thước phòng: 35 m²
Giường: 1 Giường đôi 1m8
Tối đa : 2 người

( Liên Hệ Lễ Tân Để Có Giá Tốt Nhất )